Kontynuacją projektu „The Inner Power” jest powołana do życia Fundacja „Serce nie ma zmarszczek”.

Celem Fundacji jest działalność edukacyjno-kulturalna, szczególnie w zakresie wspierania, promocji i pomocy w rozwoju osobistym i zawodowym kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku powyżej 50 lat.

Projekt ma na celu walkę ze stereotypowym postrzeganiem kobiet dojrzałych, edukację oraz zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek oraz płeć. Chcemy dotrzeć do jak największej grupy osób i udowodnić na przykładzie „zwykłych” kobiet, że każda z nich jest wyjątkowa i posiada swoją wewnętrzną moc.

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

  • promowanie i wyrównywanie szans kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet dojrzałych, w kraju i za granicą;
  • organizowanie i udział w imprezach promujących kobiety;
  • edukację i integrację międzypokoleniową kobiet;
  • organizowanie warsztatów i prowadzenie działalności na rzecz kobiet, w tym zapobieganie wykluczeniu oraz dyskryminacji ze względu na ich płeć lub wiek;
  • organizowanie koncertów, występów, wystaw, pokazów mody, wernisaży propagujących kobiety oraz na rzecz kobiet;
  • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych;
  • fundowanie stypendiów, zwłaszcza kobietom w trudnej sytuacji życiowej;
  • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w w/w zakresie.
Twój koszyk
Brak produktów w koszyku!
Wróć do zakupów
0